Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe

A beszűkült tudat

2019.07.22

A beszűkült tudat nem tud nyitni nagyobbat látni, érteni, s ezt teszi az a tudat is, amely leteszi voksát egy elmélet, tan mellett. Ezen hitrendszerekben tud aztán kiteljesedni és saját belső meghallásai is azzal tudnak rezegni, melyeket képes befogadni.
Ha energiában látsz, akkor ezt képzeld el úgy, hogy vagy egy apró mikrokozmosz a saját identitásoddal, innen-onnan összeszedett energiákkal; ezek kis tudati 'gócok' (vagy inkább energianyalábok, kötegek, mint a csokrok) és azzal tudnak kapcsolódni, ami a rezgèssel kompatibilis. Ütközik azzal, ami más, amit nem ért meg, s harmonikus az azonossal. Azonban e duális világban kiegészítésként vannak jelen.46049015_1009562215895480_5740310167191289856_o.jpg

Ahhoz, hogy felfogja a mást, el kell engednie addig meghatározó elemeit és áramlani hagyni a köv. tapasztalás impulzusait.

Na ez a gond, mert kell kapaszkodó, komfortzóna mindenkinek, amiben hihet, amiben kiteljesedhet és ez nem hiba, ez ad stabilitást.
Minden inkarnációval más-más megismerés által tágul a tudat, ha hagyja az egyén.

Egyre jobban képes a makrokozmoszt érteni, s akkor rájön törvényszerűségekre és a szintézisre. Képes lehet arra, hogy minden szinten értse, majd elvesse addigi hitrendszereit és másokét is. Aki azonban ragaszkodik és nem mer mozdulni, az itt megborul, megbomlik, mert elveszti kapaszkodóját. Hogyan lehetséges akkor, hogy igaz is, meg nem is valami, hogy a látszólag ellentétest is felfogja és ne álljon egyikbe se, miközben bármelyikbe képes lépni?.
Ez az ellentmondások világa, hiszen polaritásokkal tűzdelt és végtelen válasz kapható. Egy életen belül saját emlékeinket is szelektálja tudatunk, nemhogy elbírja a Mindenséget, vagy az előzményeit.
Ezért zavarossá válhat az, hogy akkor mi az igazság, mert egy olyan közegben létezünk, ahol az igazság forgatható. 46260370_1009562152562153_3136350385585782784_n.jpg
Az abszolút igazságot kimondták a régi bölcsek többféleképpen is, pl. azzal, hogy semmi sem állandó, csak a változás, vagy hogy ne hidd el egy valaki élményeit, mert saját tapasztalásaid lesznek mérvadók, és épp ezért minden ami hat rád-igaznak élhető, majd el is vethető.
Nincs olyan igazság itt, ami ne lenne felülírható egy másikkal, ha belemész tapasztalni.
Az a tudatodtól függ, mennyire tud tágulni és elfogadni mindent, mert annyira különböző minden egyén lelki világa, hogy abban számos érzet lehet valóság, ami másnak meg nem tétel.
Ettől még akkor is működik a hitrendszer, s emiatt nem tud mit kezdeni a mással, Egységet élni.
Gyakorlatilag a vallások, a keresők keresik a megváltást, megvilágosodást, megszabadulást, s ezekre kidolgozott módszereik vannak..., -de ez is hitrendszer. Minden napi kemény munka elérni, hinni, tudni, hogy képes rá és nem mentes azon illúzióktól, melyek ellen dolgozik, hiszen naponta tesz ellene. S életeket töltenek el vele...
Mivel minden energia ezen a világon, s ha kivonjuk a személyest, meg a káprázatot, akkor érteni, hogy nincs energia önmagában, hiszen valamire mindig reflektál...elvonultan is, csak az belső képi, de elme általi vezérelt üzemmód: legyőzni, elérni, tisztulni, üríteni, megszabadulni. 46266796_1009562189228816_4023301925809160192_n.jpg


Azt mondják a tudók, hogy még a megszabadulás vágya is ábránd, mert valójában akkor szabadultál meg, mikor nem is gondoltál rá.
Tehát minden energia, ezért ahogy te kicsiben mozdulsz valami módon valakire (hol vonzva, hol taszítva), azt a természet is teszi, az elemek, atomok is, meg a bolygórendszerek is, ráadásul ezt olvasni tudják asztrológiával, meg az elemek tanával is, pl betegségek idején mi zajlik, miből van többlet, miből elakadás,stb...,ill. milyen minőségeket tükrözöl integrálva magadban?...


Ha minden mindenre hat, s minden mindennel összefügg, akkor számolhatunk azzal, hogy egy kisebb energia a nagyobbnak része és így tovább...,kint a Galaxisban is, mert nincsenek falak, melyek elválasztják egymástól őket -véglegesen.

A nagyobb hat a kisebbre, és ezt látni a kollektív tudat működésében akár szektákban, vallásokban, nemzet szintjén is...,a szinkronicitás ezért igazolt és David Icke igazat szólt: "Ahol a figyelem, ott az energia!". (ezt tudván a média dolgozik alacsony rezgésen tartani.)
A tudomány is kezdi boncolgatni, hogy a táguló Univerzum az mi és mit hoz (több megismerést, vágyat érteni, de egy berögzült tudat nem lát túl saját meglátásain a globálisra), és az elemi részek megvizsgálása, kísérlete sem tárja fel az egészet, bár szerkezetileg és energetikailag produkálja kicsiben azt, amit a nagy.
Minden igaz mindenkinek és meg is haladható: ehhez nagyon kell tudni nyitni a tágasra, és elengedni, szelektálni az addig vallott, bemagoltakat, sőt még a megtapasztaltakat is, hiszen a legtöbb olyan projekció, ami kereteken belül működik és azt a tapasztalást vonzza, amit meg akar ismerni az egyén és azt élni sajátnak.


Buddhizmusban olvastam:
"A tökéletes létszemlélet kialakításához fel kell számolni a hibás szemléletmódokat, ehhez viszont elengedhetetlenül tudnunk kell, hogy melyek is azok."-nem véletlen van küszöb őre és a megtapasztalás minden élettervben egy célhoz igazított, de az mindenkinek más.
"A spekulatív nézetek mindazokat a metafizikai elméleteket, vallási tételeket, filozófiai fejtegetéseket foglalják magukba, amelyek témái elvileg kívül esnek a tapasztalati igazolhatóság körén. Ezek a nézetek nem szükségképpen akadályozzák a magasabb világokban való újjászületést, azonban minden esetben visszahúzó erőként működnek a megszabadulás vonatkozásában. Valamennyi ilyen nézet végső soron az önlétezésre vonatkozó elképzelésből származik, vagyis abból az alaphiedelemből, hogy létezne valamilyen én-entitás, vagy »önmagam«...
A nézetek legtöbbször nem tudásból, hanem tudatlanságból és vakságból származnak. A tényleges tapasztalati tények szubjektív torzítása nyomán kialakult félreértések fogalmazódhatnak meg bennük. Az igazság egy darabkáját egészként állítják be, mint a vak emberekről szóló mesében, ahol mindegyik a saját korlátolt fogalmai szerint próbálta meg leírni az elefánt egészét. A nézetek önteltségre vezethetnek, amennyiben híveik hajlamosak magukat felmagasztalni, más nézetek képviselőit pedig leszólni. Dogmatikus ragaszkodást alakíthatnak ki, amennyiben az egyedüli igazságnak tekintik azt, amiben hisznek, és minden mást hamisnak nyilvánítanak. A nézetek különbözősége viták és összecsapások alapjává válhat, nemcsak gondolkodók között, hanem (amint azt különösen napjainkban látni) ellentétes ideológiákat elfogadó nemzetek és csoportok között is...46120715_1009562125895489_2061412816920772608_o.jpg

Buddha következetesen megtagadta, hogy határozott választ adjon a kora gondolkodói között fennforgó metafizikai kérdésekre, mégpedig azon az alapon, hogy e kérdések megoldása irreleváns a szenvedés problémája szempontjából, aminek gyógyítása tanítása célja volt. Bármilyen választ adunk is ezekre a kérdésekre, akkor is „van születés, van öregedés, van halál, van bánat, sajnálkozás, fájdalom, gyász és kétségbeesés, márpedig éppen ezeknek a leküzdése az a cél, ami az energiákat koncentrálja, hogy ez a sok hatás ne érvényesüljön és az életet jól éljük meg, egymást segítve, mint az energiák csoportosulása..." 


Jézus ennél is egyszerűbben fogalmazott, de Konfuciusz is elveket vallott, melyek betartása erkölcsös élethez vezet. (gyakran idézem is őket magyarázatokkal tarkítva)

Tesla szavaival zárom:
" Az anyagban nincs más energia, csak az, amit a környezetéből befogad. A mai tudósok a józanság helyett elmélyülten gondolkodnak. Józannak kell lenni a hibátlan gondolkodáshoz, mivel gondolkozhat valaki elmélyülten, mégis lehet, hogy teljes tévedésben van. A mai tudósok helyettesítették a kísérleteket a matematikával, és egyenletről egyenletre vándorolnak, végül felépítenek egy olyan alkotmányt, aminek semmi köze a valósághoz."

Ez igaz a keresésre is, mert abban a pillanatban, hogy elmélyülünk valamiben, már csak azt látjuk -ami nem hiba!-,és globálisan nem látunk rá más alternatívákra.
 Ez a kitérő csak szemlélteti azt a szintézist, amit látok, de tanulási folyamatban vagyok folyamatosan, és mindig van mit látni működésében-saját magamon is. Ennél egyszerűbben nem tudom kifejteni látásmódomat, mert ez meghaladja azt, amit konvertálni képes bárki mélységekig.