Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe

Igazság-hamisság...

2018.09.13

 

 

Talán fontosabb az, hogy milyen időben, mely ciklusban mi minden hat az emberiségre, s ezen korszakokban mit hoz ki magából minden egyén, miként tud magas szellemi értékek által vezérelve ember lenni és miközben fejlődik lelkileg, hogyan tud a közösségi életben feladatokat bevégezni, mint az, hogy milyen teremtéssel és hány filozófiai magyarázattal, vagy régészeti kutatással mit lehet igazolni, s még csak az sem fontos, hogy milyen idegen lények mit tesznek itt évezredek óta, ha az ember spirituálisan nyitottá akar válni.cosmic-buddha-full_19f6ec2b-4b1c-42a4-a179-196b21453646_grande.jpg

Igaz is lehet sok minden, meg nem is, és nem lehet mindent bebizonyítani, csak érzékelni esetleg.

Nem is gond az, ha valaki tanokat keres, vagy tartozik egy valláshoz, esetleg ellenzi; azért, mert mindaz a tapasztalás lenyomatként beíródik az energetikájába és nem 'egy életi teljesítmény-túra' van, hanem több életen tapasztalja meg mindenki a köröket, mikor mit vél igaznak és abban hogyan tud kiteljesedni. Van, hogy egyik létében buzgó híve valami exotériának, másik életben pedig ateista, vagy buddhista, vagy éppen elmerül az okkult folyamatokba. A legfontosabb kérdés az, hogy az ismeretei, a keretei, vagy a szabadságnak vélt spirituális 'sehova sem tartozása' folytán milyen lelki életet él és hogyan tud megállni mentálisan is a feladatok alkalmával. Továbbá: minden rá ható energiát miként közvetít, mennyire befolyásol, mennyire vakul el, vagy hogyan tud viszonyulni a többiekhez, akik nem osztják nézeteit.?

 

Mikor bíráljuk azokat, akik címkézik megéléseiket, mert tartoznak valahova (tehát kötésük, karmájuk van vele), akkor arról is tükör, hogy miért zavar ez minket?... Legyen hite szerint!

 
“Ha valaki egy bizonyos vallásban hisz, hozzáállása általában az, hogy egyre nagyobb mértékben elfordul önmagától. A mi utunkban (a zenben) mindig önmagunk felé fordulunk.”- Szuzuki Zen mester.

Persze nem jelenthet vakságot senkinek, nem látni ki miben van,  mert az egyéni hitrendszerek befolyásolnak akkor is, ha éppen hivatkozunk a tudatra, mint felszabadultra…ezt leginkább a meditációkban venni észre, mikor azt is áthatja valami teória,vagy vallásos filozófia, angyali rendek,stb... keverednek az elmélyülésbe. Hibának nem hiba, ha ezáltal erősebb és tudatosabb az ember olyan értelemben, hogy korlátait észre veszi és nem kártékony tagja a társadalomnak, hiszen tudja, hogy minden Egy.

"Mint fent, úgy lent, mint kint, úgy bent..."-Thoth.7e94831f7a98ca6f054d1e7aeb99fcdd.jpg

 

 A vallásokat vizsgàlva eltérőek abban, ahogy az embert kezelik, és ahogy beavatja az egyént az istennel való viszonyba; vagy éppen hogy megtagadja a tant előle.

 

Mintha hierarchikusnak látszanának, mert a kereszténységtől kezdve (ahol az ördögöt és istent is kívülre helyezi, ezáltal egy kapocs a pap ég és föld között), az iszlám fanatizmuson át, egészen a hindu, buddhista tanokig, eltérőnek látszanak. (ez utóbbi tanít a szembesülésre, hogy benned is van minden, ne keresd kint, ne okolj, hanem okulj, fejlődj!-amint kint, úgy bent...)

 

Ma dívik az önismeret, az ezotéria, mely belső kör, szemben az exotériával.

 

Az ember ismerkedik képességeivel, mágiával, misztikummal, sorsát irányítani kívánja. A legtöbb vallás lefektette szabályait, hogy azok mentén üdvözüljön az ember.

 

Ezek a dogmák elveszik az ember önállósodási törekvését, azt a szintet, amikor önmaga ébred tudatára, ill. az Egység tudatra, de megóvhatja a tévelygéstől is, a keresés illúziójától.
 

Vannak tanítások keleten, melyek nem isteneket imádnak, nem kutatják a Galaxist, meg azok istenségeit, hanem gyakorlatias válaszra tanítanak. Buddha tanaira célzok…

(természeti törvények, metafizika, karma, dharma, szaturnikus rend és megvilágosodás- tapasztalva.)1434048341.png

Máshol megszemélyesítettek istenekként a kultúrák energiákat, bolygókat, erőket. Éppen úgy, ahogy a hármasságot személyes istenekként írják le, mert egyben nem lehetne értelmezni, ezért szétszedték egy-egy állapotra, minőségre, s elnevezték őket: Brahman, Visnu, Siva…(és stb).

A hinduizmus három leginkább ismert istenségét (Visnut, Sivát és Brahmánt) a modern tudomány a "hindu háromság" néven említi. Hármójuk közül Visnu az, aki a védikus irodalom szerint az Istenség Személyisége, Siva és Brahmán pedig általa felhatalmazott félistenek. Így Brahmán az univerzum változatosságának és az élőlényeknek a megteremtője, Siva pedig az anyagi világ elpusztítója, aki a megfelelő időben elpusztítja azt. Bár Visnu a kozmikus megnyilvánulás és az élőlények fenntartója, valójában ő a végső oka a teremtésnek és a pusztításnak egyaránt. Az anyagi természetben működő kötőerők, amelyek az élőlényeket erősre csomózott kötelekként lekötik az anyagi világba, szintén e három istenség irányítása alatt állnak. A jóság kötőerejét Visnu, a szenvedély kötőerejét Brahman, a tudatlanságét pedig Siva irányítja.

hinduizmusban a világegyetem létezésének ősoka, múltja, jelene és jövője, a kozmikus isteni erő. Brahman személytelen és téren és időn kívüli Legfelsőbb Létező. A Brahman minden élő lényben működő és működtető életenergiaként van jelen, tehát nem válik személyessé, azaz hiperabszolút Istent jelent. Önmagában foglalja mindennek az okát és okozatát, maga a lét, mindennek oka és forrása, és egyben az a cél, amely felé minden halad. Az istenség lehetne női minőség, hiszen világra szüli a világot.

  

A papok tanításai alapján megváltódhatsz követve az ideológiát, legyél jobb ember, imádkozz, változz meg és ne kérdezz sokat, inkább kövesd az utasításokat.

Az elme, ha nem kap válaszokat, megőrül.-mondja a yogapszichológia oktatója is. Jogos..., akar érteni ok-okozatokat, ha nem tud felülemelkedni a Jézusi tanításokat élve sem...szükséges a MAGYARázat.

img_las_12_leyes_del_karma_41907_orig.jpgAz asztrológia a karmikus köröket is tükrözi, mint feladatok, megélések, egyfajta személyiségtérkép, de nem oldja meg sem az életet, sem nem vezethet vakon...., a sors vezeti azt, aki halad vele, s vonszolja azt, aki ellenáll. A sors mindaddig az, míg az ember nem látja be a Magasabb Akaratot (mely a Tudat maga, mint Legfelsőbb) és nem szellemi értékek szerint létezik, ill. döntési képességeit nem fedezi fel, mint felelős része az egésznek önMAGáért is, ill. hatva másokra is.

Aztán ott vannak a szellemtanok, melyek ráébresztenek energiákra, hogy te isTen vagy, hogy képes vagy dolgozni magadon harmonizálni a borulásokat, holtakat küldhetsz el, megszállókat, aurákat foltozhatsz, stb...Igaz is-részint-, csak éppen ua. úgy kifele dolgozik 'erőkkel', meg angyalokkal, mint az, aki elmegy gyógyszert íratni, bár ettől egy magasabb szint, de nem ébreszt rá belső valójára, mi minden van még ezeken is túl Forrásánál. (nem fedezted még fel, hogy amint angyali rezgést kívánsz, te is azzá válsz, s néha bizony pokolivá is tudsz lenni-mások számára is?. A kabbalah is utal pedig rá, és az angyali rend nevei mind héberek.)

De ha az ember ettől megnyugszik útján, nem hiba, csak éppen semmi sem stagnál, s nem lehet várni a sült galambot, önmagára kell ébredjen mindenki, hogyan tud különböző minőségeket mozgósítani, integrálni személyiségébe. Hiszen az angyali rendek mind tükröznek egy erősséget, amit kintről vár az ember. Ua. ez a helyzet az istenségek szerepköreivel...

A sámánizmus egy szintén érdekes, mert mindent végletet megtapasztal -csontig hatolva- és tapasztalásaiból szerzi tudását, mely segíthet a közösségének.

" A Nagy Szellem nem hasonlít emberi lényre, nem olyan, mint a fehérek istene. A Nagy Szellem erő. Erő, ami akár egy csésze kávéban is rejtőzhet. A Nagy Szellem nem valamiféle fehér szakállas öregúr...Egy sámán ne legyen szent. Szerezzen a saját bőrén tapasztalatokat, érezze, milyen a mélység és a magasság, a kétségbeesés és az öröm, a káprázat és a valóság, a bátorság és a félelem, érezzen mindent, amit a népe érezhet. Bűnök elkövetésével tartjuk forgásban a világot. Senki sem lehet olyan megátalkodott, olyan embertelen, hogy habtiszta akarjon maradni, lelkét makulátlan műanyag zacskóba burkolja. Az embernek istennek és ördögnek is kell lennie. Jó sámánnak lenni annyit tesz, hogy bele a közepibe, ne vond ki magad semmiből. A sámánnak saját tapasztalatából kell megismernie mindazt, ami az életben csak előfordulhat."

Gyakorlatilag különbséget kell tudnia tenni neki is az ártó és jó között, miközben tudva tudja, hogy a teremtés nem makulátlan. Csakis ha tisztán lát az ember, akkor tudja az ténylegesen megtisztítani a világhoz való viszonyát, a feltárulásait azoktól a tévedéseken alapuló tévhitektől melyekben az emberek élnek.Minden egyes szint állapotában, – mint ahogy a gyerekek látják, kutatják a valóságot – nyilvánvalóan mindenféle dolgokban hisz az ember. A világunk ezeken a szinteken tele van mindenféle erőkkel, szellemekkel, a dolgok közötti láthatatlan kapcsolatokkal. A valóság egyetlen létező eleme, a Teremtő, így a teljes teremtés nem más, mint a semmiből létrehozott hatalmas látszat. Az ember tehát, ha valóban létezővé akar válni, akkor mindent meg kell tennie annak a tudatállapotnak az eléréséért, amiben a maga teljességében érzékeli a Teremtőt, összeolvadva Vele önmagában tapasztalhatja meg az Ő tulajdonságait. Ekkor az Ember a Teremtő hordozójává, megnyilvánulásává, a beteljesedett teremtéssé válik.
 

Ám érdekes az, hogy a krízis idején annyi mindenbe tud kapaszkodni az ember ami csillapítja fájdalmát időlegesen, mégsem segít helyt állni és felállni a mélyből, hogy mentálisan egész emberként a tettek mezejére lépjen, ha nincs benne az a szikra, ami felismeréseket ad neki. Ez józanságot kíván. És a magyarázat azért kell, mert nem tud elengedni saját érzéseket, gondolatokat, traumákat valaki, így futja köreit kibogozni szálait, pedig simán félre is tehetné, ahogy Buddha mondja: Ne ragaszkodj semmihez!, vagy Jézus utalt rá: Ne ítélj! Bocsáss meg! Elég minden napnak a maga baja!...

"Ha nem tudsz megakadályozni valamit, akkor pörgesd fel!"-Zen tanítás.

Így fog mielőbb beérni a tapasztalás, és lefuttatni a hibás programokat, karmákat. Ez zajlik ma globálisan a hirtelen mindenféle spiri-tanokat látva…

 

 

ceramiczne-rzemios-a-kreatywny-salon-dekoracji-feng-shui-ozdoby-liczny-budda-zen-jak-meble-garnki.jpg_640x640.jpgAmikor beállsz a sorba egy vallást követve, akkor közösségi életet élsz, közös karmát vállalsz, biztonságban tudhatod magad, mert vezetnek. De nem tanít meg saját válaszaidra, bár megtanulhatsz elcsendesedni és az már egy jó alap.

 

 

Meditálva lehet tapasztalni és tudatosodni. Persze az illúzió ott is dolgozhat, és az isten-szeretet az feltölt energiával, nagyon jó érzést adhat és vágyik rá lélek. Erre szokták mondani: isten nem nárcista, akit vakon kövess, imádj és nem büntet meg, tehát te okozod magadnak. Leginkább azzal, hogy félsz megválni hitrendszerektől, hogy nem mersz zuhanni, nem mersz haladni az úton, mert célt keresel, vágysz és mert azt hiszed, már megérkeztél.

 

 

 

Ha az ember gyakorlati életben akar vezettetést, akkor kell pszichológiai érettség, jól működő intuíció és a megkülönböztetés képessége (az érme két oldala).

 

 

Leginkább Buddha tanaiban lehet ezt fellelni, bár különböző ágazatai vannak.

 

A tudat kiáramlása, a név nélküli istenség (Sri Chinmoy sem nevezte meg többek között) az, aki felette van azon teremtőknek, akiket a hindu, sumer, stb. vallások dicsőítenek.

“Nem a hinduizmusról, a buddhizmusról, a kereszténységről vagy az iszlámról beszélek - egy egyetemes dologról. Abban a pillanatban, amikor rádöbbensz, hogy az abszolút igazság - amely változtathatatlan, halhatatlan és romolhatatlan - benned lakozik, megszabadulsz. Megszabadulsz a félelmektől - mindegyiktől. Ezt hívják megvilágosodásnak és a tökéletesség állapotaként képzelhető el. Tehát: tanulj meg lényed mélyére hatolni. Mindenkinek meg kéne tanulnia meditálni, amivel sok-sok szenvedés volna elkerülhető. Ez a meditáció lehetne egy egyszerű, tisztán tudományos technika, anélkül, hogy bármilyen - hindu, buddhista, za-zen, zen, keresztény vagy zsidó - címkét ragasztanánk rá.” (Szvámi Ráma)
 

 

 

 

Tény, hogy az emberiség teremtett lény, ki Föld Szellemében létezik és felépítésünk azonos. (elemek tana)

 

 

Ezért a kínai medicina, a jóga, az ayurvéda,... olyan ősi tradíciókon alapul, ahol még közvetlen tudták az őrzőik, hogy miként lehet hasznára az embereknek.

 

   Éppen így az asztrológia is tükre az emberi sorsoknak, a korszakoknak, nemzettségeknek,... ahol még tapossák a kiszámítható, megjósolható és kikövetkeztethető folyamatokat...yin_yang-1152x300.jpg

 

 

 

 

Ezért mondják, hogy a sors addig az, míg az ember szamszkárái foglya, és futja karmikus köreit, mert nem világosodott meg, nem tanult felülemelkedni alacsonyabb rendű énjein, és mert azonosult.

 

  Megvilágosodni a pillanatokban azt jelenti, hogy fény gyúlik, hirtelen minden tiszta lesz és rájövünk valamire…, de ilyen bevillanások nagyon sokszor lehetnek tudattalanul, míg nem vesszük azt észre, hogy kicsit lelassítva, és olykor kivárva, vagy ha kell cselekedve milyen szükséges esemény hat azért, hogy felismertessen bennünk valamit?...a tükör-effektek ezért lényegesek, és minden reagálásunk önMAGunk tükre, tudatosságunkat tükrözi.c6042ao.png

 

 Tehát minden igaz aszerint, amit az ember megél, ami hat rá. De…a karma nem azért hat, mert elkerülhetetlenül meg kell éld, hanem azért van jogosultsága dolgoknak, mert tapasztalás kell választásod szerint, s nincsen viszonyítás ártó és hasznos között; ezért belelép az ember, mert szüksége van rá. Mindez a döntéseink okainak folyománya, ez az ok-okozatiság lényege.

 

De különbség van az utakon mindaddig, míg nem ismer rá az ember arra a globális tudatra, melynek részese a 'Teremtő Akarat kiáradása' okán.

 

 1493992070_tumblr_mkx1mvsofi1rnkd4uo1_500.jpgMinden megéléshez való ragaszkodásunk téves, hiszen az önképünk sem állandó, mert már tegnap sem, 1éve, 20éve sem voltál az, aki ma vagy…az ego-törés lényege ez.

 

  

“Mindaddig, amíg az én fogalmába kapaszkodtok, és megpróbáljátok tökéletesíteni a gyakorlásotokat, vagy kitalálni valamit, amíg igyekeztek javítani, fejleszteni az éneteket, gyakorlásotok tévúton halad..."-Zen tanítás.

 

 

 

 „Az igazi meditáció: szabadság,

amikor a meditáló nem hagyja el a forrását.

Minden egyéb csupán az összpontosítás egy formája.

Az igazi meditáció nem kezdődik el, s nem ér véget.

Az igazi meditáció művészete az állandó meditáció.

Nincs hely, ahová meg kellene érkezned,

nincs semmi teendő. A meditáció:

egyszerűen Otthon időzni a Létezésként.

A jelenlétként megmaradni: szabadság,

a múltban maradni: szanszára.

A szabadság mindig itt van, minden létező szívében.

Itt van előtted, benned, kívüled, mindenütt!

Mi a rabság, ha a szabadság örökké létezik?

S mi nem az Igazság?”--- Szatszang részlet Púndzsával.